فنون و ترفندهای تشویق افراد به کار گروهی

در موارد بسیاری، بهترین روش انجام یک پروژه، کار گروهی است چرا که کار گروهی موجب تقویت ارتباطات کلامی و غیرکلامی اعضای گروه می شود.

ترفندهای تشویق افراد به کار گروهی و فنون پرورش کار تیمی در محل کار

کار کردن در تیم یک رویداد نادر در دنیای کار نیست حتی اگر کار شما بسیار فردی باشد، به ندرت این مورد پیش می آید. دانستن چگونگی ترویج کار موثرانه گروهی در محل کار مزایای بسیاری دارد و تلاش شما برای کمک آسان است. همانطور که به عنوان بخشی از یک تیم کار می کنید، روش هایی را برای تشویق اعضای دیگر و یادگیری از نقاط قوت خود برای رشد حرفه ای دنبال کنید. همانطور که در این بخش از نمناک میخوانید کار تیمی بخش مهمی از یک محیط کار موفق و پرورش دهنده است که وقتی کارکنان یاد می گیرند با یکدیگر همکاری کنند و با هم کار کنند، آنها نه تنها کارهای بیشتری را انجام می دهند، بلکه راه های نوآورانه ای را برای انجام کارها به وجود می آورند؛ زیرا عقاید را از یکدیگر جدا می کنند.

 

 

اعتماد و ارتباطات را تقویت کنید :

کار گروهی همیشه موثر است زمانی که اعضا روابط خوبی با یکدیگر برقرار می کنند، که با اعتماد و ارتباطات روشن شروع می شود.هنگامی که به ارتباطات می رسیم، جلسات تیمی فرصتی را برای همکاری و به اشتراک گذاشتن ایده ها فراهم می کنند. به همین دلیل، هم تیمی ها احساس می کنند،درباره اطلاعات مربوط به یک تکلیف مطلع و درگیر آن شده اند. به همین ترتیب، به هم تیمی های شما کمک می کند که حس تعلق داشته باشند پرورش این روابط از طریق اعتماد و ارتباطات یک راه عالی برای تقویت کار گروهی است.

موفقیت کار گروهی و موفقیت در کار گروهی

روش های تشویق افراد به کار گروهی در محل کار

رضایت شغلی را در گروه تان ایجاد کنید:

هنگامی که شما یک تیم دارید که با هم همکاری می کند، رضایت شغلی معمولا افزایش می یابد. برعکس، زمانی که شما کار خوبی در محل کار ندارید، می توانید اثر متضاد داشته باشید. یک تیم که از یکدیگر پشتیبانی می کند، قادر به تمرکز بیشتر بر روی تصویر بزرگتر از رسیدن به یک هدف یا انجام پروژه در زمان است و همه افراد گروه درگیر با کار بیشتر، راضی هستند.

توسعه قدرت در میان اعضای گروه به نفع شماست:

در حالی که شما برای کمک به کار گروهی در محل کار تلاش می کنید، احتمالا یک همبستگی بین یک تیم قوی و نقاط قوت فردی خواهید دید. تیم به خوبی مدیریت می شود، هر فرد قادر به ارائه چیزی متفاوت به جدول و تکمیل یکدیگر در روند خواهند بود.

کار دسته جمعی

ترفندهای تشویق افراد به کار گروهی در محل کار

تیم ها را به جای افراد به پروژه ها اختصاص دهید:

این پروژه ها موفق تر هستند، زیرا هیچ کس نمی ترسد که شاید از او “سوءاستفاده” شود؛ زیرا تیم، مسئولیت آن را دارد. علاوه بر این، پروژه ها را می توان سریع تر تکمیل کرد، زیرا چندین نفر به آن حمله می کنند و همه مسئولیت ها را بر روی یک فرد قرار می دهند.

جلسات طوفان مغزی به طور منظم برای نزدیک شدن به پروژه های جدید:

این به کارکنان آموزش می دهد که چگونه با هم کار کنند و ایده ها را از یکدیگر جدا کنند. هرکسی را در اتاق تشویق کنید تا حداقل یک ایده را بیان کند. گاهی اوقات، ایده های خلاقانه در نهایت رویکرد قابل قبولی ایجاد می کنند .

تکنیک کار گروهی

روش هایی برای تشویق افراد به کار گروهی

تیم های پاداش برای کار عالی:

هر پاداشی حتی پاداش های معنوی، ساختار تیم را تقویت می کند ؛ هر کس یاد میگیرد که در پیروزی سهیم شود و همه چیز به خوبی پیش میرود.

در دسترس بودن کارکنان مدیریتی برای حل مناقشات:

هنگامی که کارکنان مختلفی با هم کار می کنند، درگیری های شخصی اتفاق می افتد و به معنی تهدید برای نابودی کار تیم است. هنگامی که کارمندان اداری برای رسیدگی به این درگیری ها در دسترس هستند، می توان آنها را بدون هیچ گونه تأثیری بر کارایی تیم حل کرد.

دانلود آهنگ مرتضی پاشایی